Đập Tam Hiệp: Chi phí khủng vượt xa hiệu quả kiểm soát lũ lụt

Xả lũ đập Tam Hiệp tháng 7.2020. Nguồn: Reuters.
Xả lũ đập Tam Hiệp tháng 7.2020. Nguồn: Reuters.
Xả lũ đập Tam Hiệp tháng 7.2020. Nguồn: Reuters.
Lên top