Đập Tam Hiệp căng mình hứng lũ mới, Trung Quốc chưa thông báo xả lũ

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc trên sông Dương Tử xả lũ để hạ thấp mực nước ở hồ chứa sau mưa lớn và lũ lụt. Ảnh: Reuters.
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc trên sông Dương Tử xả lũ để hạ thấp mực nước ở hồ chứa sau mưa lớn và lũ lụt. Ảnh: Reuters.
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc trên sông Dương Tử xả lũ để hạ thấp mực nước ở hồ chứa sau mưa lớn và lũ lụt. Ảnh: Reuters.
Lên top