Đập ở Trung Quốc mở hết cửa xả lũ, nước ồ ạt nhấn chìm chục nghìn ha đất

Lên top