Đập lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp xả lũ gấp

Đập Tiểu Long Để xả lũ hôm 25.6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tiểu Long Để xả lũ hôm 25.6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tiểu Long Để xả lũ hôm 25.6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top