Đảo tím mộng mơ hút khách du lịch ở Hàn Quốc

Đảo Tím ở Hàn Quốc hút khách du lịch. Ảnh: Văn phòng quận Shinan.
Đảo Tím ở Hàn Quốc hút khách du lịch. Ảnh: Văn phòng quận Shinan.
Đảo Tím ở Hàn Quốc hút khách du lịch. Ảnh: Văn phòng quận Shinan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top