Đảo quốc rời Liên minh

Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh dấu việc Anh rời khỏi EU vào 23h ngày 31.1.2020. Ảnh: The Guardian/No10
Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh dấu việc Anh rời khỏi EU vào 23h ngày 31.1.2020. Ảnh: The Guardian/No10
Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh dấu việc Anh rời khỏi EU vào 23h ngày 31.1.2020. Ảnh: The Guardian/No10
Lên top