Đào được viên kim cương to thứ ba thế giới

Viên kim cương to thứ 3 thế giới ở Botswana. Ảnh: AFP
Viên kim cương to thứ 3 thế giới ở Botswana. Ảnh: AFP
Viên kim cương to thứ 3 thế giới ở Botswana. Ảnh: AFP
Lên top