Đảo đá chưa từng được biết ở sông băng "ngày tận thế" của Nam Cực

Đảo đá Sif được phát lộ ở Nam Cực do nhiệt độ cao. Ảnh: Mail.
Đảo đá Sif được phát lộ ở Nam Cực do nhiệt độ cao. Ảnh: Mail.
Đảo đá Sif được phát lộ ở Nam Cực do nhiệt độ cao. Ảnh: Mail.
Lên top