Dạo bước ở cao nguyên cao nhất thế giới

Loài người định cư trên cao nguyên Tây Tạng ít nhất là từ 21.000 năm trước và bền bỉ đến ngày nay.
Loài người định cư trên cao nguyên Tây Tạng ít nhất là từ 21.000 năm trước và bền bỉ đến ngày nay.
Loài người định cư trên cao nguyên Tây Tạng ít nhất là từ 21.000 năm trước và bền bỉ đến ngày nay.
Lên top