Đang thi công, công nhân rơi xuống từ độ cao 40m do cột ăng-ten gãy

Lên top