Đằng sau sự thành công của Đan Mạch trong phòng, chống dịch COVID-19

Với tỉ lệ tiêm chủng cao hàng đầu ở Châu Âu, Đan Mạch là điển hình trong thành công chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Với tỉ lệ tiêm chủng cao hàng đầu ở Châu Âu, Đan Mạch là điển hình trong thành công chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Với tỉ lệ tiêm chủng cao hàng đầu ở Châu Âu, Đan Mạch là điển hình trong thành công chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top