Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đảng Dân chủ ráo riết tìm ứng viên thay thế bà Hillary Clinton