Đảng Dân chủ gây sức ép với ông Biden về vụ không kích Syria

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy đã ngồi trong phiên họp cấp nhân viên để trực tiếp nghe thông báo từ chính quyền ông Joe Biden về vụ không kích Syria. Ảnh: AFP.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy đã ngồi trong phiên họp cấp nhân viên để trực tiếp nghe thông báo từ chính quyền ông Joe Biden về vụ không kích Syria. Ảnh: AFP.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy đã ngồi trong phiên họp cấp nhân viên để trực tiếp nghe thông báo từ chính quyền ông Joe Biden về vụ không kích Syria. Ảnh: AFP.
Lên top