Đảng Dân chủ định dùng Tu chính án 25 để loại Tổng thống Trump

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất thành lập ủy ban đánh giá năng lực sức khỏe của Tổng thống Trump. Ảnh: RT
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất thành lập ủy ban đánh giá năng lực sức khỏe của Tổng thống Trump. Ảnh: RT
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất thành lập ủy ban đánh giá năng lực sức khỏe của Tổng thống Trump. Ảnh: RT
Lên top