Đảng Cộng hòa phản pháo yêu cầu ngừng gây quỹ bằng tên tuổi ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ngày 28.2 ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ngày 28.2 ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ngày 28.2 ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top