Đảng Cộng hòa dẫn trước cuộc đua sống còn kiểm soát Thượng viện Mỹ

Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Cộng hòa ở bang Georgia trong cuộc đua vào Thượng viện. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Cộng hòa ở bang Georgia trong cuộc đua vào Thượng viện. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Cộng hòa ở bang Georgia trong cuộc đua vào Thượng viện. Ảnh: AFP
Lên top