Đảng Cộng hoà: Cơ may Trump thắng cử đang “tan biến từng ngày”