Đẳng cấp đại gia, chặn đứng COVID-19 bằng khẩu trang vàng ròng

Shankar Kurhade đeo khẩu trang bằng vàng ròng để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Shankar Kurhade đeo khẩu trang bằng vàng ròng để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Shankar Kurhade đeo khẩu trang bằng vàng ròng để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top