Đảng cầm quyền Campuchia thắng lớn bầu cử Thượng viện

Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành mọi ghế trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 25.2. Ảnh: Reuters
Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành mọi ghế trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 25.2. Ảnh: Reuters
Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành mọi ghế trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 25.2. Ảnh: Reuters
Lên top