Đang bị rượt đuổi, nghi phạm quay thuyền cứu cảnh sát rớt xuống biển

Nơi xảy ra vụ việc ở ngoài khơi  Malaga, Tây Ban Nha. Ảnh: Guardia Civil Tây Ban Nha.
Nơi xảy ra vụ việc ở ngoài khơi Malaga, Tây Ban Nha. Ảnh: Guardia Civil Tây Ban Nha.
Nơi xảy ra vụ việc ở ngoài khơi Malaga, Tây Ban Nha. Ảnh: Guardia Civil Tây Ban Nha.
Lên top