Đang bàn thảo về tuyên bố chung công bố tại thượng đỉnh liên Triều

Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok. Ảnh: Yonhap.
Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok. Ảnh: Yonhap.
Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok. Ảnh: Yonhap.