Dân Thái đổ xô đến "thành phố thiên đường" mong gặp người ngoài hành tinh

Tượng Phật trên đồi Khao Kala ở "thành phố thiên đường", nơi dân Thái đổ xô đến để nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ảnh: Google Maps Satellite
Tượng Phật trên đồi Khao Kala ở "thành phố thiên đường", nơi dân Thái đổ xô đến để nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ảnh: Google Maps Satellite
Tượng Phật trên đồi Khao Kala ở "thành phố thiên đường", nơi dân Thái đổ xô đến để nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ảnh: Google Maps Satellite

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top