Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Dân Thái đổ xô đến "thành phố thiên đường" mong gặp người ngoài hành tinh

Tượng Phật trên đồi Khao Kala ở "thành phố thiên đường", nơi dân Thái đổ xô đến để nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ảnh: Google Maps Satellite
Tượng Phật trên đồi Khao Kala ở "thành phố thiên đường", nơi dân Thái đổ xô đến để nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ảnh: Google Maps Satellite
Tượng Phật trên đồi Khao Kala ở "thành phố thiên đường", nơi dân Thái đổ xô đến để nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ảnh: Google Maps Satellite
Lên top