Dàn tên lửa S-300 sẵn sàng thực chiến ở Syria

3 trong số 4 bệ phóng tên lửa S-300 ở khu vực Masyaf. Ảnh: iSi.
3 trong số 4 bệ phóng tên lửa S-300 ở khu vực Masyaf. Ảnh: iSi.
3 trong số 4 bệ phóng tên lửa S-300 ở khu vực Masyaf. Ảnh: iSi.
Lên top