Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dân Singapore tin vào vận may gửi tiền ngày lập xuân

Nhiều người dân Singapore đi gửi tiền vào ngày lập xuân cầu may. Ảnh: ST
Nhiều người dân Singapore đi gửi tiền vào ngày lập xuân cầu may. Ảnh: ST