Dân Singapore tin vào vận may gửi tiền ngày lập xuân

Nhiều người dân Singapore đi gửi tiền vào ngày lập xuân cầu may. Ảnh: ST
Nhiều người dân Singapore đi gửi tiền vào ngày lập xuân cầu may. Ảnh: ST
Nhiều người dân Singapore đi gửi tiền vào ngày lập xuân cầu may. Ảnh: ST