Dân Pháp đổ xô đi cắt tóc khi hạn chế COVID-19 được nới lỏng

Người dân Pháp xếp hàng dài trước cửa tiệm cắt tóc, cau khi Chính phủ nới lỏng một phần hạn chế COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Pháp xếp hàng dài trước cửa tiệm cắt tóc, cau khi Chính phủ nới lỏng một phần hạn chế COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Pháp xếp hàng dài trước cửa tiệm cắt tóc, cau khi Chính phủ nới lỏng một phần hạn chế COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top