Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Nghiên cứu của Anh cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ. Ảnh: AFP
Nghiên cứu của Anh cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ. Ảnh: AFP
Nghiên cứu của Anh cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ. Ảnh: AFP
Lên top