Dân ở bang chiến địa Pennsylvania nhảy múa khi ông Biden thắng thế

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước những người ủng hộ ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm 3.11. Ảnh: AFP.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước những người ủng hộ ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm 3.11. Ảnh: AFP.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước những người ủng hộ ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm 3.11. Ảnh: AFP.
Lên top