Dân Mỹ quét sạch siêu thị, cây xăng khi cơn bão thập kỷ Dorian sắp đổ bộ

Lên top