Dân Mỹ hốt hoảng chống chọi bão “quái vật” Matthew khiến hơn 300 người chết