Dân Mỹ hoang mang vì 3 vụ tấn công cùng một ngày trên đất Mỹ