Đan Mạch đồng hành, ủng hộ Việt Nam chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững

Đại sứ Kim H. Christensen (ngoài cùng bên phải) nhấn mạnh Đan Mạch đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng sang hướng xanh và bền vững. Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch.
Đại sứ Kim H. Christensen (ngoài cùng bên phải) nhấn mạnh Đan Mạch đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng sang hướng xanh và bền vững. Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch.
Đại sứ Kim H. Christensen (ngoài cùng bên phải) nhấn mạnh Đan Mạch đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng sang hướng xanh và bền vững. Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch.
Lên top