Đan Mạch: Chủng virus SARS-CoV-2 đột biến mới tăng nguy cơ tái nhiễm

Đan Mạch phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm. Ảnh: AFP
Đan Mạch phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm. Ảnh: AFP
Đan Mạch phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm. Ảnh: AFP
Lên top