Dân Indonesia đổ xô tắm nắng, hy vọng... ngăn ngừa COVID-19

Người dân Indonesia đổ xô đến các đường ray tàu hỏa để tắm nắng với hy vọng ngăn ngừa dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Indonesia đổ xô đến các đường ray tàu hỏa để tắm nắng với hy vọng ngăn ngừa dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Indonesia đổ xô đến các đường ray tàu hỏa để tắm nắng với hy vọng ngăn ngừa dịch COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top