Dân Hawaii hú vía với cảnh báo giả tên lửa sắp bay tới

Cảnh báo tên lửa đang bay tới Hawaii nhanh chóng được cải chính. Ảnh: Reuters
Cảnh báo tên lửa đang bay tới Hawaii nhanh chóng được cải chính. Ảnh: Reuters
Cảnh báo tên lửa đang bay tới Hawaii nhanh chóng được cải chính. Ảnh: Reuters