Dân Ấn Độ xuống phố ăn mừng bất chấp "sóng thần" COVID-19

Những người ủng hộ Đảng Quốc đại Trinamool tụ tập ăn mừng bất chấp đại dịch COVID-19 đang bùng nổ mạnh mẽ ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ Đảng Quốc đại Trinamool tụ tập ăn mừng bất chấp đại dịch COVID-19 đang bùng nổ mạnh mẽ ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ Đảng Quốc đại Trinamool tụ tập ăn mừng bất chấp đại dịch COVID-19 đang bùng nổ mạnh mẽ ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top