Đâm xe liên hoàn thảm khốc trên cao tốc, 59 người thương vong

Hiện trường vụ đâm xe ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Hiện trường vụ đâm xe ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Hiện trường vụ đâm xe ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top