Dàm tiêm kích 5 nước NATO áp sát máy bay ném bom Nga trên biển Baltic

Loạt máy bay NATO áp sát oanh tạc cơ Nga trên biển Baltic. Ảnh: BQP Nga.
Loạt máy bay NATO áp sát oanh tạc cơ Nga trên biển Baltic. Ảnh: BQP Nga.
Loạt máy bay NATO áp sát oanh tạc cơ Nga trên biển Baltic. Ảnh: BQP Nga.
Lên top