Đám tang anh giáo chủ Tân Thiên Địa nghi khởi phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Đám tang anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa qua đời ở bệnh viện Daenam. Ảnh: Yonhap.
Đám tang anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa qua đời ở bệnh viện Daenam. Ảnh: Yonhap.
Đám tang anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa qua đời ở bệnh viện Daenam. Ảnh: Yonhap.
Lên top