Đám cưới không nhẫn, váy cưới, chú rể của nữ bác sĩ từ tâm dịch Vũ Hán

Tang - người tâm dịch Vũ Hán để chữa trị cho những người nhiễm COVID-19 - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến. Ảnh: CGTNOfficial/Twitter
Tang - người tâm dịch Vũ Hán để chữa trị cho những người nhiễm COVID-19 - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến. Ảnh: CGTNOfficial/Twitter
Tang - người tâm dịch Vũ Hán để chữa trị cho những người nhiễm COVID-19 - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến. Ảnh: CGTNOfficial/Twitter
Lên top