Đám cháy rừng mới bùng phát ở California

Đám cháy rừng mới bùng phát ở gần bãi biển Pismo, California, Mỹ. Ảnh: CAL FIRE PIO
Đám cháy rừng mới bùng phát ở gần bãi biển Pismo, California, Mỹ. Ảnh: CAL FIRE PIO
Đám cháy rừng mới bùng phát ở gần bãi biển Pismo, California, Mỹ. Ảnh: CAL FIRE PIO
Lên top