Đám cháy rừng lớn nhất ở California, Mỹ ngày càng lan rộng

Một đám cháy rừng ở California, Mỹ. Ảnh: AFP
Một đám cháy rừng ở California, Mỹ. Ảnh: AFP
Một đám cháy rừng ở California, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top