Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản thông tin về vụ bé Lê Thị Nhật Linh

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đến thắp hương, động viên gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 2.2. Ảnh: Facebook Đại sứ Nguyễn Quốc Cường.
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đến thắp hương, động viên gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 2.2. Ảnh: Facebook Đại sứ Nguyễn Quốc Cường.
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đến thắp hương, động viên gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 2.2. Ảnh: Facebook Đại sứ Nguyễn Quốc Cường.
Lên top