Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tại bệnh viện Apollo. Ảnh: FBNV
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tại bệnh viện Apollo. Ảnh: FBNV
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tại bệnh viện Apollo. Ảnh: FBNV
Lên top