Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử tại nhà riêng

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Lên top