Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng đe dọa Triều Tiên

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Reuters
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Reuters