Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại sứ Triều Tiên rời khỏi phòng, tẩy chay bài phát biểu của ông Donald Trump

 Đại sứ Triều Tiên Ja Song Nam rời khỏi phòng họp trước khi ông Donald Trump đến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
Đại sứ Triều Tiên Ja Song Nam rời khỏi phòng họp trước khi ông Donald Trump đến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters