Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khuyến cáo công dân về dịch COVID-19

Một phụ nữ đeo khẩu trang di chuyển tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ đeo khẩu trang di chuyển tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ đeo khẩu trang di chuyển tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP.
Lên top