Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn bảo hộ công dân Việt

Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ở Paris, Pháp. Ảnh: Getty Images
Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ở Paris, Pháp. Ảnh: Getty Images
Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ở Paris, Pháp. Ảnh: Getty Images
Lên top