Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ khuyến cáo sau quy chế sinh viên quốc tế về nước

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Ảnh: ĐSQ
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Ảnh: ĐSQ
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Ảnh: ĐSQ
Lên top