Đại sứ quán Việt Nam hướng dẫn công dân khi Ấn Độ phong tỏa toàn quốc

Ấn Độ phong tỏa trong 21 ngày vì COVID-19 từ 25.3. Ảnh: PTI.
Ấn Độ phong tỏa trong 21 ngày vì COVID-19 từ 25.3. Ảnh: PTI.
Ấn Độ phong tỏa trong 21 ngày vì COVID-19 từ 25.3. Ảnh: PTI.
Lên top